Skip to main content

Papa en de sterren

Papa?
Hebben de sterren ook een vader?
Om zo mooi te kunnen stralen
moet iemand ze toch verteld hebben dat ze SCHITTEREND zijn?

En voor wie dansen de golven eigenlijk?
Wie zegt tegen de zee
stil maar
rustig maar
ga maar liggen
ga maar slapen

En de wind zal toch ook een vader hebben
die met OPEN ARMEN
op haar staat te wachten,
anders zou ze niet zo’n haast hebben

Wie troost de wolken als ze moeten huilen?

Ik kan me niet VOORSTELLEN dat
de sterren zouden stralen
de golven zouden dansen
de zee zou gaan liggen en
de wolken niet meer zouden huilen
als er geen vader was die van ze hield
zoals mijn Vader van mij

De hemel vertelt het iedere dag,
de hemel zegt het iedere nacht,
in een heel eigen taal. Het is geen
gewone taal, geen taal met woorden.
Het is een taal zonder geluid.
Toch gaat het bericht de hele aarde over,
het gaat de hele wereld rond.

Wat een prachtige woorden die zomaar uit Psalm 19 weglopen. Ze zijn een paar jaar geleden aan het einde van het Basisjaar opgeschreven door een paar studenten en ik vind ze indrukwekkend. Daarom heb ik ze bewaard. Er spreekt zoveel vertrouwen uit, maar ook zoveel ontzag voor God, voor de Schepper van hun leven en van deze prachtige wereld.
Ik hoop dat wij allemaal datzelfde vertrouwen en het ontzag voor een majestueuze God kennen, maar we beleven de werkelijkheid ook wel eens anders. Er zijn ook dagen en misschien wel periodes dat het leven pijn doet, dat andere gedachten en gevoelens zich aan je opdringen én dat je dan misschien zelfs niet zo goed weet hoe je de diverse aspecten van je bestaan bij elkaar moet krijgen. Het leven kan bol staan van dingen die je ingewikkeld vindt en die je niet weet. Wat zal de dag van morgen brengen? Zal je je baan behouden? Zal de kanker terugkomen, zal je huwelijk ooit beter worden? Westerse studenten en scholieren en studenten zijn in vergelijking met hun ‘soortgenoten’ in de jaren vijftig van de vorige eeuw steeds banger geworden. Maximale vrijheid voor het individu is niet alleen positief te duiden en het belang van slagen in dit leven weerklinkt eindeloos. Je ziet dat ook aan de toename van het aantal boeken met het motto dat je alles kunt worden wat je maar wilt.

Finsta en rinsta

Dat dit allemaal wat ongemakkelijk is, zie je ook in het gebruik van sociale media. Wetenschappers ontdekten in een onderzoek dat ongeveer een kwart van deelnemers aan sociale media meerdere Instagramaccounts hebben om de verschillende aspecten van hun bestaan te scheiden. Zij spreken over ‘rinsta’ en ‘finsta’, oftewel real instagram en fake instagram. Op het openbare ‘real’ instagram profiel delen jongeren een selectie van de mooiste plaatjes en belevingen, terwijl het afgeschermde ‘fake’ profiel dient voor de onopgepoetste posts. Daar komen de berichten voorbij dat iemand bijvoorbeeld een slechte week heeft en gevoelige onderwerpen als drugsgebruik.

Hoopvol leven

In de psalmen kom ik die scheiding zo niet tegen. Ja, natuurlijk wel dat je kunt verzinken in een toestand zoals Psalm 130 die beschrijft, namelijk dat de bodem onder je leven is weggevallen. ‘Uit de diepte roep ik U, Heer, mijn God!’ En: ‘Heer, luister toch!’
De pijn van het leven is niet iets wat een beetje vervelend is, wat we moeten verzwijgen of in een apart hokje stoppen. Het is ook niet een puzzel die je moet verklaren. Maar je mag het onomwonden en openlijk voor God neerleggen. Als je dat niet doet, loop je het gevaar om cynisch of somber te worden. Het evangelie biedt juist een heel andere kijk op het lijden. Namelijk dit: ‘Ik bid tot God en wacht op wat Hij gaat zeggen en doen.’ Want Gods hele wezen is ontferming! Hij zoekt de gewonden, verminkten, dolenden, opstandigen en verwarden. In je paniek kan je het misschien uitroepen: wat kan ik er nog aan doen? Het antwoord is: ja, je kunt er iets aan doen. Je kunt een wachter zijn. Daar kan je echter pas tevreden mee zijn als je zeker bent van God en weet dat Hij hoop en perspectief biedt. Daar komt Psalm 130 dan ook op uit en dat mag de toonzetting zijn van een nieuw cursusjaar. Het hopen is gebaseerd op de overtuiging dat God actief betrokken is op je leven en dat Hij krachtig aan het werk is om de verlossing te realiseren. Hoe diep je ook zit, je bent nooit buiten het bereik van God.

Els van Dijk

Vrije denker, enthousiaste kwartiermaker, gepassioneerd mens.