Over Els

Els van Dijk heeft een groot hart voor jongeren en voor de complexiteit van de samenleving waar zij in leven. Els houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkelingen in onze cultuur en maatschappij. Zij is bestuurder, auteur van diverse boeken, spreker en columnist.

Bewogen en bevlogen

Els’ bewogenheid en bevlogenheid heeft zich vertaald in een groot aantal (landelijke) nevenfuncties, naast haar werk als leerkracht in het basisonderwijs, als onderwijscoördinator, mentor en docent en als directeur. Ook heeft Els deel uitgemaakt van diverse besturen en Raden van Advies. Daarnaast zijn er tal van publicaties, interviews en dergelijke voor diverse media en verzorgt Els vele lezingen voor diverse doelgroepen in het hele land. Els treedt ook op als columnist. U hebt haar werk onder andere kunnen zien in: De Wekker, Xist in Christ, De Nieuwe Koers, DRS, en Onderweg.

Visie op onderwijs: de pedagogiek van de aandacht

“Het gaat niet alleen om prestaties, om opbrengstgericht werken, maar ook (en misschien vooral?) om de ontwikkeling van de hele persoon. Om vorming en om Bildung. Om eraan bij te dragen jonge mensen tot hun en tot Gods bestemming te brengen. Om Zijn gedachten over hun leven te leren ontdekken.”

Els helpt belangrijke thema’s bespreekbaar te maken

Met haar expertise op zak schreef Els diverse boeken: “Zinvol leven”, “Oefenen in dankbaarheid”, “Oefenen in verlangen”, “De hunkerende generatie” en “Velden vol diamanten”. In april van 2022 stelde Els, in samenwerking met de Evangelische Hogeschool en uitgeverij Buijten en Schipperheijn, een boek samen met 29 hoopvolle verhalen van diverse christelijke auteurs, getiteld “Ik ga met je mee”. Afgezanten van de CDA, ChristenUnie en SGP namen de eerste exemplaren in ontvangst.

Meer weten? Neem contact op met Els van Dijk.